Пакети

 

*Административниот панел се користи за целосно менаџирање на ваучери и на лица одговорни за работа со истите;

** Корисничкиот панел се користи за менаџирање на ваучери;

Цените се изразени во денари;

Во цените не е вклучен ДДВ во висина од 18%.