Електронско одржување на ваучери

Електронското управување ќе Ви заштеди и време и труд. Евиденцијата на ваучерите во системот е брза и едноставна. Во секое време може да ја проверите моменталната состојба со генерирани, издадени, реализирани и ваучери во оптек.

Нашиот тим Ви стои на располагање за помош околу управувањето со e-voucher системот, но имајте на ум дека се работи за многу едноставен систем, кој што не бара Вие или Вашите вработени да поседуваат посебни компјутерски вештини.