Како работи e-voucher

Креиравме брз и едноставен систем за издавањe и генерирање на ваучери.

Системот вклучува целосно управување и генерирање на различни видови на ваучери:

Системот се состои од следните процедури:

     1. Генерирање на ваучери:
       – Број на генерирани ваучери;
       – Тип на попуст или вредност на попуст;
       – Важност на генерираните ваучери.

     2. Издавање на ваучерите:
       – Веќе генерираните ваучери можете лесно да ги издавате на клиентите преку принтање или директно на е-маил адресата на клиентот;
       – Следење на ваучери во оптег и реализирани ваучери;
       – Следење на истечени ваучери;
       – Следење на искористени ваучери;
       – Следење на преостанати ваучери.

     3. Евиденција на искористен ваучер во моментот кога клиентот ќе го реализира на посоченото место.