Лесно испраќање на ваучерот

E-voucher системот дозволува ваучерот да се издава во електронска или печатена форма. Вам Ви овозможува да го испечатите или да го испратите ваучерот преку Вашата електронска адреса дирекно до Вашите клиенти, а ним им дозволува да го искористат во која било форма.